Mirjana Aćimović, predsednica Jakte – na sastanku sa Evropskom Komisijom u Briselu

Evropska komisija se složila da se dana 24. oktobra 2013. sastane sa Izvršnim Komitetom Euromata. Predsednica Jakte, g. dja Mirjana Aćimović će prisustvovati ovom važnom susretu kao delegat srpske industrije igara na sreću, dok u Izvršnom Komitetu evropske federacije Euromat zauzima funkciju predsednika Komiteta za odgovorno priređivanje igara na sreću cele evropske federacije koja broji 23 EU zemlje u svom sastavu.

Na ovom izuzetno važnom sastanku od g. dje  Mirjane Aćimović se očekuje da prezentuje stanje u našoj zemlji, kako u oblasti regulative igara na sreću, tako i u oblasti primene evropskih direktiva kada je kockanje i klađenje u pitanju, a posebno u smislu pridruživanja naše zemlje EU i poštovanja relevantnih direktiva. Drugi važni segment prilikom ovog susreta će biti i prezentacija Euromatovog projekta „Odgovorno priredjivanje igara na sreću“ u EU.

Share