Zabrana oglašavanja kocke za maloletnike

euromat_logo_blue

IMCO Komitet uvodi amandman u vezi kockanja u AVMSD (Direktiva za audiovizuelne medijske usluge).
Direktiva za audiovizuelne medijske usluge je pod revizijom u Evropskom parlamentu; amandman u vezi kockanja uveo je IMCO (Komitet za unutrašnje tržište i zaštitu potrošačaje). Amandman 71 navodi da će “države članice preduzeti odgovarajuće mere kako bi se osiguralo da programi koje pružaoci audiovizuelni medijskih usluga pod njihovom jurisdikcijom, a koji mogu narušiti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloletnika, kao što je oglašavanje alkoholnih pića ili kockanja, mogu biti dostupni samo ako se osigura da maloletnicima neće biti dostupni u vreme emitovanja, ako postoje alati za verifikaciju starosti ili druge tehničke mere. Ovakvi sadržaji će biti proporcionalno srazmerni potencijalnoj šteti programa.” Glasanje za Direktivu zakazano je za 28. februara 2017.

Mapa puta za inicijativu EU o ograničenjima plaćanja u gotovini
Evropska komisija je objavila početnu procenu uticaja predloga za inicijative EU o ograničenjima plaćanja u gotovini. Kao podsetnik, ova inicijativa ima za cilj da nadogradi postojeća pravila i da se prilagodi novim pretnjama kontroli gotovine koja ulazi ili izlazi iz zajednice. Takva plaćanja se široko koriste za finansiranje terorističkih aktivnosti zbog čega se ispitujuj potencijalne gornje granice gotovinskih isplata i uplata, što je to već slučaj u nekim državama članicama. 4. Direktiva za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finasiranja terorizma, “potvrđuje ranjivost velikih gotovinskih isplata i uplata kod pranja novca i finansiranja terorizma”. Očekuje se podrška Evropske komisije inicijativi i procenei uticaja. Još uvek se očekuje potvrda da li će plan implementacije biti uspostavljen ili ne.

Evropski parlament odbacio je crnu listu država u riziku od pranja novca EU Komisije
Dana 19. januara, članovi Evropskog parlamenta glasali su da se Komisiji EU vrati njen predlog crne liste zemalja za koje se smatra da postoji rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, smatrajući da je ovaj predlog suviše restriktivan. Navodena je potrebu da se ima “jasan i transparentan algoritam koji može da izdrži javnu kontrolu”. Trenutno, jedanaest zemalja je na listi, a EU Komisija će sada da razmotri sve revizije.

Mirjana Acimovic, predsednik Komiteta za odgovornost u igrama na sreću, EUROMAT

Share