Događaji

9.- 11. Mart 2016. CIAE (Guangzhou) International Games & Amusement Exhibition

22. – 24. Oktobar - International Games & Amusement Fair 2015(G&A 2015)

20. Maj 2015. Sednica članova Socijalno ekonomskog saveta grada Beograda

19. Maj 2015. VIII Stručna konferencija ”Društveno odgovorno poslovanje u igrama na sreću – prevencija patološkog kockanja i zaštita omladine”

19. – 21. Maj 2015, Belgrade Future Gaming

21.-22. April 2015, Bilateralni sastanci sa Misijom Republike Srbije u EU Parlamentu i članovima EU Parlamenta 

06. April 2015. Sednica članova Socijalno ekonomskog saveta grada Beograda

19. Februar 2015. - Panel diskusija - Društveno odgovorno poslovanje za sve, Unija Poslodavaca Srbije

18. Februar 2015. - Stručna konferencija:”Zavisnost od igara na sreću – javnozdravstveni problem” Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ 

11. Februar 2015, Susret poslodavaca i poreznika, Unija poslodavaca Srbije

03.- 05. Februar 2015ICE Totally Gaming, London

19.- 20. Novembar 2014, održani sastanci Izvršnog, Pravnog i Komiteta za Odgovorno priređivanja igara na sreću federacije EUROMAT, Beč – Austrija 

09. Jun 2014. VII stručni skup iz oblasti unapređenja, regulacije i kontrole igara na sreću na prostorima zemalja bivše Jugoslavije i zemalja Evrope i sveta

11. Mart 2014. Poreska uprava - prezentacija Vojno-tehničkog instituta za postupak i ostale detalje vezane za sertifikaciju priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

04.-06. Februar 2014. ICE Totally Gaming, London

24. Oktobar 2013. Sastanak predstavnika Evropske Komisije se Izvršnim komitetom Euromata

30-31 Maj 2013, Godišnja skupština Euromat-a, Bukurešt

21 Maj 2013,  VI Stručni skup nacionalnih zakonodavaca igara na sreću zemalja bivše Jugoslavije i EU, Beograd

13-14 Maj 2013.  GLI Round Table 2013, Barselona

24 April 2013, Stari Dvor, osnivanje Socijalno-ekonomskog saveta grada Beograda

18 April 2013, Ministarstvo finansija i privrede, prvi sastanak Radne grupe Poreske Uprave

05-07 Februar 2013,  ICE Totally Gaming, London

24 Januar 2013,  Press Konferencija ”Zaustavimo neodgovornu i patološku kocku”, Medija centar, Beograd

13 Decembar 2012,  Press Konferencija ”Koliko država gubi od igara na sreću”, Medija centar, Beograd

22-23 Oktobar 2012  V stručni skup ”Praktični primeri za kontrolu igara na sreću” i”Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću”, Beograd

15 Oktobar 2012 Eastern European Gaming Summit, Sofia

27-30 Maj 2012 Alpe-Adria Konferencija o bolestima zavisnosti, Opatija

24-25 Maj 2012 AGM – Godišnja skupština Euromata, Brisel

22. Maj 2012 IV Medjunarodna Konferencija ”Majski brifing regulatora” , Beograd

22-23 Maj 2012 Gaming Expo Beograd

9-10 Maj 2012  GLI Roundtable, Budimpešta

20-22 Marta 2012 Slot summit Hannover, Germanu www.slotsummit.com

24-26 januara 2012 ICE Totally gaming London   http://www.totallygaming.com/ice-2012

17 – 20. januara 2012 IMA Dizeldorf  http://www.ima-messe.com/

20 i 21. Oktobar 2011.  III Regulatorna konferencija zemalja bivše Jugoslavije i EU – “Evropske integracije u igrama na sreću”  

07. Septembar 2011. Javna rasprava o nacrtu Novog Zakona o igrama na sreću, kabinet Miodraga Djidića, Mistarstvo Finansija             

17.Maj 2011. GLI – skup regulatora – okrugli sto
04.Maj 2011.  Drugi medjunarodni skup regulatora igara na sreću zemalja bivše Jugoslavije
16. Maj .2011.  Evropski Parlament, Strazbur, “ Izrada univerzalnog zakona o kockanju i kladjenju u EU – Zelena Knjiga”
14. Septembar 2010. Konferencija: “ Uporedna zakonska regulativa u oblasti igara na sreću zemalja bivše Jugoslavije i njeno unapredjenje kroz primere EU i zemalja u okruženju”
28.April 2010. Konferencija: “ Odgovorno priredjivanje igara na sreću u Srbiji”
09.April 2010. Pregovori o jedinstvenoj tarifi  sa organizacijama OFPS i PI
06.April 2010. Pregovori o tarifiranju sa organizacijim SOKOJ
15.Mart 2010. Skup poslodavaca u igrama na sreću i predstavnika države u Uniji poslodavaca Srbije
02.Mart 2010. Jakta pristupila Uniji poslodavaca Srbije kao kolektivni član