Predsednik

AĆIMOVIĆ MIRJANA, predsednik

Univerzitet umetnosti u Beogradu, diplomirani dramaturg, postdiplomske studije u Lenjingradu, na državnom institutu za pozorište, muziku i kinemtografiju – (LGITMiK), danas  Sankt-Peterburška državna akademija pozorišne umetnosti(SPAGATI). Radno iskustvo RADIO TELEVIZIJA SRBIJE, BORBA, POZORIŠTE BOŠKO BUHA, ACI – THE FINANCIAL MARKET ASSOCIATION, prevodilac za engleski, ruski i francuski jezik, JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT, INEX-INTEREXPORT, VIACOM ELECTRONIC , FUN d.o.o, igre na sreću, generalni direktor.Konsultant za igre na sreću za Balkan i Jugositočnu Evropu, predesednik prvog srpskog udruženja industrije igara na sreću JAKTA (jakta.rs) , član upravnog odbora Unije poslodavaca Srbije, član ekspertskog tima Evropske komisije za pitanje kocke i konsultacija oko “Green Paper on Online Gambling in the Internal Market” u okviru EUROMATA, član ekspertskog tima u prezentovanju programa “Responsible Gaming” u Evropskom Parlamentu, inicijator i koordinator Regulatornih konferencija zemalja bivše Jugoslavije u saradnji sa Ministarstvom Finansija Srbije, predstavnik Srbije u Strazburu u ‘EU Outreach Exercise’ uz direktan susret sa potpredsednikom Komiteta za unutrašnje tržište i zaštitu, nezavisni ekspert na javnoj raspravi povodom izmena i dopuna Zakona o igrama na sreću Crne Gore na poziv Vlade Crne Gore.

Mirjana Aćimović CV