Serbia Online Casino
Najbolja Online Kazina u Srbiji 2023 | Licencirani Kazina

O nama

Rad na razvoju profesionalnih standarda i odnosa u industriji igara na sreću u Srbiji ~ Pružanje pomoći članovima u ispunjavanju zakonskih obaveza ~ Zalaganje za optimalne poslovne uslove za sve učesnike u industriji igara na sreću u Srbiji i unapređenje kvaliteta u ovoj oblasti sa ciljem usklađivanja sa evropskim i svetskim standardima

Osnovni podaci:

 • Datum osnivanja: 22. jul 2006. u Ministarstvu socijalnih pitanja i zaposlenja
 • Sedište: Novi Sad, Republika Srbija
 • Broj članova: 31 redovni članovi u Republici Srbiji i 11 pridruženih članova iz drugih evropskih zemalja

Glavni ciljevi

 • Saradnja sa domacim i stranim kompanijama, osobama i asocijacijama koje se bave industrijom igara na srecu.
 • Zastita interesa legitimnih kompanija, asocijacija institucija i obezbedjivanje zdravog i zakonskog poslovanja
 • Obezbedjenje pomoci u podizanju standarda industrije igara na srecu u Srbiji podrzavajuci razvoj tehnickih dostignuca, proizvodnje, trgovackih aktivnosti i aktivnosti operatera igara na srecu
 • Rad na poboljsanju i unapredjenju imidza i prestiza svojih clanova i uopste industrije igara na srecu u Srbiji i pred drugim internacionalnim organizacijama i institucijama koje se bave igrama na srecu
 • Obezbedjivanje podrske i pomoci svojim clanovima da uspostave poslovanje kako u Srbiji tako i u drugim zemljama.
 • Obezbedjivanje i prosledjivanje relevantnih informacija svojim clanovima i profesionalnim institucijama kako u zemlji, tako i u inostranstvu ako su od opsteg intersa i u prilog legitimnog priredjivanja igara na srecu
 • Obezbedjivanje podrske i omogucavanje harmonizacije industrije igara na srecu u Srbiji sa relevantnim regulativama i standardima u Evropi
 • Pracenje zakonskih obaveza svojih clanova, savetovanje i izbegavanje akcija i radnji koje bi mogle da diskredituju industriju igara na srecu u Srbiji i reputaciju udruzenja sa drzavnim i stranim institucijama, organizacijama, poslovnim partnerima.
 • Rad na upoznavanju i implementiranju unificiranih standarda u industriji igara na srecu i njihova harmonizacija sa svetskim standardima.
 • Rad na unapredjenju profesionalnih stavova i relacija u industriji igara na srecu.
 • Da obezbedjuje podrsku i aktivno radi na jacanju drustvene svesti i prevenciji probematicnog i patoloskog kockanja i pomaze drzavnim i privatnim organizacijama koje se bave prevencijom patoloskog kockanja, kao i da pruza strucnu podrsku i informacije.
 • Da obezbedjuje pomoc svojim clanovima u zastiti intelektualne svojine i proizvoda u industriji igara na srecu.
 • Da obezbedjuje asistenciju kod poboljsanja vazece zakonske regulative u Srbiji i radi na odnosima sa javnoscu za poboljsanje slike industrije igara na srecu kako u zemlji tako i u instranstvu.
 • Da obezbedjuje i stititi prava svojih clanova.
 • Obezbedjivanje sto boljih uslova za rad
 • Podizanje standarda
 • Zajednicko delovanje sa vladom i drugim organizacijama i kompanijama, sinergija sa ministarstvima kako bi gradjani Srbije ucestvovali u igrama na srecu prevashodno iz zabave

Angažovanje i aktivnosti

 • 2012 – do danas: Redovno ažuriranje podataka o industriji igara na sreću za Evropsku komisiju, region Balkana
 • 2013, april: Organizovanje konferencije "Digitalna ekonomija i EU standardi u igrama na sreću" u saradnji sa Asocijacijom poslodavaca
 • 2013, april: Prezentacija istraživanja tržišta igara na sreću u Srbiji, analiza legalnog i neformalnog tržišta, rizika od finansijskih prevara i zaštita potrošača
 • 2013, maj: Inicijativa sa Privrednom komorom Novog Sada za organizovanje konferencije "Etika u igrama na sreću"
 • 2013, jun: Učešće u prezentaciji "Zakona o zapošljavanju osoba sa posebnim potrebama" u Gradskoj skupštini Novog Sada. Aktivna podrška članovima u prilagođavanju novim zakonima
 • 2013, jul: Saradnja sa Unijom poslodavaca Srbije i Privrednom komorom Srbije u zaštiti prava članova u pregovorima sa SOKOJ-em i OFPS-om.
 • 2013, 2014: Inicijativa za regulatorne konferencije u regionu uz podršku Ministarstva finansija Srbije i prisustvo predsednika GREF-a
 • 2013: Rad na izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • 2014, mart: Predstavnik Srbije na skupu u Strazburu, 'EU Outreach Exercise'. Sastanak sa potpredsednikom Komiteta za digitalnu ekonomiju
 • Ekspert u izradi notifikacije kod EU komisije – DG Market & Services: Notification 2012/200/D – German Interstate Treaty on Digital Gambling
 • 2014: Pridruživanje inicijativi za izmene Zakona koji reguliše korišćenje duvana u prostorima igara na sreću
 • 2014: Konsultacije o Novom Zakonu o igrama na sreću u Srbiji
 • 2014, jun: Podrška inicijativi i osnivanje asocijacije APIS u Makedoniji, okupljanje predstavnika industrije igara na sreću
 • 2014, jun: Učešće na GLI Round Table za regulatore u Sofiji
 • 2014, jul: Kandidatura za organizaciju konferencije industrije igara na sreću EU za 2015. godinu na Generalnoj skupštini Euromata
 • 2014, avgust: Učešće na javnoj raspravi u Ministarstvu Finansija R. Srbije o Novom zakonu o igrama na sreću
 • 2014, septembar: Rad u Radnoj grupi za izmene Zakona o igrama na sreću u Crnoj Gori na poziv Ministarstva Finansija
 • 2014, oktobar: Učešće na javnoj raspravi o izmenama Zakona o igrama na sreću u Crnoj Gori na poziv Vlade
 • 2014, oktobar: Organizacija 3. regulatorne konferencije pod nazivom "Evropske integracije u igrama na sreću" sa učešćem regulatora iz skoro svih evropskih zemalja