Serbia Online Casino
Najbolja Online Kazina u Srbiji 2023 | Licencirani Kazina

Politika Privatnosti

Ova politika privatnosti (u ovom dokumentu nazvana "ova Politika") opisuje kako firma Jakta rukuje informacijama i ličnim podacima koje joj klijent prenosi, omogućavajući efikasno upravljanje odnosima s klijentima.

Ova Politika se primenjuje na naše veb sajtove, aplikacije, proizvode i/ili usluge povezane s ovom Politikom ili bez posebne politike privatnosti (u ovom dokumentu nazvane "naše usluge"). Cilj ove Politike privatnosti je da obavesti klijenta o podacima koje sakupljamo, razlozima njihovog sakupljanja, načinu njihove obrade, subjektima kojima otkrivamo te lične podatke, pravima klijenta u vezi sa sakupljanjem, obradom i otkrivanjem takvih podataka, kao i da raspravi sve relevantne teme u vezi s privatnošću i sigurnošću.

Sve lične podatke koje klijent preda ili koje već sakupljamo biće obrađeni na način opisan u ovoj Politici privatnosti. Sve informacije biće otkrivene putem bilo kojeg od naših veb sajtova („Veb sajt“) ili bilo kojim drugim metodama koje Jakta može vremenom pružiti.

Upoznavanjem sa ovom Politikom, klijent potvrđuje da se njegovi lični podaci mogu obrađivati na način opisan u ovoj Politici. Ako klijent ne prihvata uslove ove Politike privatnosti, ne može koristiti Veb sajt niti na bilo koji drugi način dostavljati svoje lične podatke.

U ovoj Politici termini "Jakta", "Mi", "Naš" ili "Naše" odnose se na kontrolora podataka, tj. Jakta, koji je vlasnik Veb sajta.

Sva obrada ličnih podataka od strane Jakta opisana u ovoj Politici privatnosti biće sprovedena u skladu sa sledećim propisima:

– Rozporządzenie (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i do swobodnego przepływu tych danych, uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; określane w niniejszym dokumencie jako „Rozporządzenie” lub „GDPR”).

DPA i GDPR će se zajedno u ovom dokumentu nazivati "Propisi o zaštiti podataka".

Jakta određuje mere i ciljeve obrade ličnih podataka i ovim postupa kao "Kontrolor podataka" u skladu sa relevantnim Propisima o zaštiti podataka.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Lični podaci koje čuvamo zaštićeni su korišćenjem najboljih procesa i sistema bezbednosti koji su standard u industriji. Naše posvećenost pitanjima zaštite ličnih podataka ne ograničava se samo na kvalitet i visoke standarde – obuhvata i najbolju i najefikasniju primenu zakonskih propisa. Obavezali smo se da obrađujemo samo one lične podatke čija obrada je neophodna i opravdana, u skladu sa principima utvrđenim GDPR uredbom.

LIČNI PODACI KOJE NAM PREDAJETE

Možete nam predati svoje lične podatke na sledeće načine:

Prijavljivanjem na naš bilten Popunjavanjem kontaktnih formulara Ispod navodimo detaljan skup podataka koje tražimo od vas, obavezno ili opciono za svaki proces u koji možete biti uključeni."

LIČNI PODACI PRIKUPLJENI SA UREĐAJA KORISNIKA

Koristimo podatke korisnika i kolačiće za upravljanje našim veb sajtom i osiguravanje da se sadržaji sa našeg veb sajta prikazuju na najefikasniji način za vas i vaš uređaj. Za više informacija o kolačićima, molimo vas da pogledate našu Politiku kolačića.

OBRADA NA OSNOVU NAŠIH OPRAVDANIH INTERESA

Naši opravdani interesi postoje kada postoji poslovni ili trgovački razlog zbog kojeg je neophodna obrada ličnih podataka. U takvom slučaju preduzimamo korake da zaštitimo sve lične podatke klijenta na način koji je pošten prema klijentu i ne krši njegove interese.

Ako odlučimo obrađivati lične podatke klijenta na osnovu opravdanog interesa, obavestićemo ga o tome, predstavićemo opravdani interes i obezbedićemo mu mogućnost postavljanja pitanja i iznošenja prigovora u vezi sa takvom obradom podataka. Treba naglasiti da Jakta nije obavezana da prestane sa obradom podataka, ako pravna osnova obrade isključuje pravo klijenta na prigovor.

OBRADA NA OSNOVU SAGLASNOSTI KLIENTA

Saglasnost nije jedina osnova koja nas obavezuje na obradu ličnih podataka klijenta ili nam to omogućava. Obradićemo lične podatke na osnovu saglasnosti klijenta, u slučajevima kada korišćenje odgovarajuće pravne osnove nije moguće ili odlučimo da se na nju ne oslanjamo (na primer, radi osiguranja usklađenosti sa zakonskim propisima ili zbog opravdanih interesa). U slučaju obrade ličnih podataka klijenta na osnovu njegove saglasnosti, klijent zadržava pravo da povuče saglasnost u bilo kom trenutku na način na koji je ona prvobitno data. Ako klijent odluči da iskoristi pravo na povlačenje saglasnosti, utvrdićemo da li možemo (ili smo obavezni) obrađivati lične podatke klijenta u skladu sa pravnom osnovom različitom od saglasnosti klijenta. U tom slučaju obavestićemo klijenta. Povlačenje saglasnosti klijenta ne poništava radnje obrade podataka izvršene pre povlačenja saglasnosti.

OBRADA NA OSNOVU SAGLASNOSTI

Da bi se izbegle zabune, želimo naglasiti da u slučajevima kada nije moguće primeniti drugu pravnu osnovu ili odlučimo da je ne koristimo (na primer, naši opravdani interesi), obradićemo lične podatke klijenta na osnovu njegove saglasnosti.

U slučajevima kada obrađujemo podatke na osnovu saglasnosti klijenta (koju nikada ne pretpostavljamo, a biće dobijena na način koji je jasan za klijenta), KLIENT IMA PRAVO DA POVUČE SAGLASNOST U BILO KOM TRENUTKU na način na koji je ona prvobitno data.

Ako klijent odluči da iskoristi pravo na povlačenje saglasnosti u bilo kom trenutku (pišući nam na poštansku adresu ili adresu e-pošte navedenu ispod), utvrdićemo da li u datom trenutku postoji druga pravna osnova za obradu njegovih ličnih podataka (na primer, pravni zahtev koji nas obavezuje) koja nas ovlašćuje (ili obavezuje) na obradu ličnih podataka klijenta bez njegove saglasnosti, o čemu će on biti obavešten.

Klijent može odbiti da pruži lične podatke, ali u slučaju odbijanja pružanja podataka potrebnih za pružanje usluga, pružanje tih usluga klijentu možda neće biti moguće (posebno ako je saglasnost klijenta jedina dostupna pravna osnova).

Naglašavamo da saglasnost klijenta nije jedina pravna osnova koja nam omogućava da obrađujemo njegove lične podatke. U prethodnoj sekciji iznad definisali smo različite pravne osnove na osnovu kojih možemo obrađivati lične podatke klijenta u određenim svrhama.

DRUGI CILJEVI

Možda ćemo biti obavezani da koristimo lične podatke i čuvamo ih u svrhu zaštite od gubitaka, zaštite prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine naše i drugih strana u skladu sa našim opravdanim interesima.