Vesti

ONLINE KOCKANJE SRBIJA – 100% SKOK

U Srbiji trenutno ima 6 priređivača igara na sreću koji rade isključivo preko sredstava sredstava elektronske komunikacije. Medju njima su: BALKAN BET DIGITAL REVOLUTION (CIRCUS CASINO) TOP BET …

Igre na sreću – 60 miliona evra upisanog kapitala i bankovnih garancija

Podsećamo od dana početka primene novog Zakona o igrama na sreću (“Sl glasnik RS”, br. 18/2020, u roku od 15 meseci, zaključno sa 10. julom 2021. godine, priređivači …

Vojnotehnički institut počinje ispitivanje ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stolova i automata za igre na sreću

Počev od 15.01.2021. godine, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova („Službeni …

OBUKA ZA RAD U SLOT KLUBOVIMA I KLADIONICAMA 18+

Kursevi za rad u slot klubovima i kladionicama namenjeni su svima onima koji žele da nauče i savladaju veštine neophodne za rad u sektoru igara na sreću. Obuka …

EUROMAT Summit 2018 – MONTE KARLO

Evropska federacija (EUROMAT) potvrdila je da će novi godišnji samit biti održan od 4. do 6. juna u Monaku u hotelu Monte Carlo Bai & Resort. Kao telo …

Srbija – Tržište igara na sreću u brojevima

Početkom februara, prema podacima iz Elektronskog registra igara na sreću, Ministarstva finansija Srbije, kao i Agencije za privredne registre Republike Srbije, srpsko tržište igara na sreću je generisalo …

Podići svest o društvenoj odgovornosti u igrama na sreću

Privredna komora Srbije organizovala je 12.10.2017. konferenciju „Društvena odgovornost u igrama na sreću“ na kojoj su regulatori, društvena zajednica i predstavnici industrije igara na sreću razgovarali o načinima …

Istorijat

JAKTA je udruženje priređivača igara na sreću, ovlašćenih servisera i proizvođača aparata i opreme za igre na sreću. Udruženje je osnovano 19. avgusta 2005. godine i broji 31 člana. Prema statutu, a i glavnoj ideji koja je pokrenula osnivanje ovog udruženja – uslov da se postane član udruženja jeste legalno poslovanje prema važećem Zakonu o igrama na sreću. Cilj je obezbeđivanje što boljih uslova za rad legalnih priređivača igara na sreću, ovlašćenih servisera i proizvođača aparata za igre na sreću kao i podizanje standarda u ovoj oblasti kako bi ...

Korisni linkovi

  • Evropska Komisija
  • Poreska Uprava Republike Srbije
  • Uprava za igre na sreću Republike Srbije
  • Uprava za sprečavanje pranja novca Rrepublike Srbije

Udruženja

  • HUAK
  • EASG
  • EUROMAT
  • Udruženja – Članice EUROMATA

Ne odgovaramo za sadržaj reklama.