Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja Web sajta Udruženja priređivača igara na sreću, proizvođača automata za igre na sreću i servisera automata za igre na sreću JAKTA

Uvod
Uslovi korišćenja Web sajta Udruženja priređivača igara na sreću, proizvođača automata za igre na sreću i servisera automata za igre na sreću JAKTA (u daljem tekstu: WEB) predstavljaju pravni sporazum između Vas i Udruženja JAKTA. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ovog Web sajta potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove uslove i da ste sa njima saglasni te se obavezujete da postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

Korišćenje Web sajta
Udruženje JAKTA vas ovlašćuje da pregledate i preuzimate materijale sa ovog Web sajta, pod uslovom da zadržite sva obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima koja su sadržana u originalnim materijalima. Materijale na ovom Web sajtu ne smete menjati na bilo koji način, koristiti ih na bilo kojoj drugoj Web lokaciji ili računarskoj mreži u bilo kakve svrhe. Materijali na ovom Web sajtu su zaštićeni autorskim pravima i svako neovlašćeno korišćenje može predstavljati kršenje Zakona o autorskim i srodnim pravima, žigu ili drugih zakona.

Web stranice i prateća dokumentacija se mogu koristiti isključivo u informativne svrhe i ne mogu se koristiti za komercijalne potrebe.

Slike se mogu koristiti za redakcijske potrebe bez nadoknade pod uslovom da se navede izvor korišćenja.

Politika linkovanja
Drago nam je da želite da na vaš sajt postavite link ka našoj Web stranici. Međutim, zadržavamo pravo da povučemo dozvolu da se povežete sa našim Web sajtom u bilo kom trenutku. Dozvole se daju pod uslovom da se poštuju sledeća pravila:
- Link mora da ukazuje na početnu stranicu Web sajta Udruženja JAKTA. U izuzetnim slučajevima link može da vodi na neku drugu stranicu, ali se u tom slučaju mora tražiti pisano odobrenje.
- Web stranica se mora otvarati u novom prozoru.

Obavestenje o postavljanju linka na početnu stranu Web prezentacije potrebno je poslati na e-mail adresu u roku od 24 h. U poruci je potrebno navesti adresu (URL) preko koje se može pristupiti stranici sa linkom.

Upotreba znaka Udruženja
Upotreba znaka/žiga nije dozvoljena bez izričite saglasnosti Udruženja JAKTA. Zahtev za korišćenje znaka/žiga Udruženja JAKTA možete poslati na adresu sa tačno naznačenom svrhom i mestom korišćenja.

Odricanje odgovornosti
Udruženje JAKTA čini napore da sadržaj ovog Web sajta bude ažuran, tačan i kompletan. Međutim,kako ne možemo u potpunosti isključiti mogućnost pojave grešaka Udruženje JAKTA se odriče odgovornost za tačnost i kompletnost materijala predstavljenog na ovom sajtu i neće snositi odgovornost za gubitak ili štetu prema trećim licima nastalu upotrebom sadržaja preuzetih sa ovog Web sajta.

Udruženje JAKTA ne može preuzeti odgovornost za sadržaj spoljnih strana. Samo se operateri linkovanih stanica mogu smatrati odgovornim za njihov sadržaj.