Serbia Online Casino
Najbolja Online Kazina u Srbiji 2023 | Licencirani Kazina

Igre na sreću – 60 miliona evra upisanog kapitala i bankovnih garancija

Igre na sreću – 60 miliona evra upisanog kapitala i bankovnih garancija

Podsećamo od dana početka primene novog Zakona o igrama na sreću (“Sl glasnik RS”, br. 18/2020, u roku od 15 meseci, zaključno sa 10. julom 2021. godine, priređivači su dužni da usklade svoje poslovanje koje se odnosi na:

 1. osnovni kapital za odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, klađenje i preko sredstava elektronske komunikacije, može dobiti pravno lice koje ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 250.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, pri čemu ovaj uslov u pogledu visine osnovnog kapitala priređivač mora kumulativno da ispuni za svako pojedinačno odobrenje. To znači da privrednici koji imaju sve vrste odobrenja (automati, kladjenje, preko sredstava elektronske komunikacije), a njih je u Srbiji trenutno 13, moraju imati osnovni kapital od 750.000 evra.
 2. osiguranje naplate dobitaka i naplate naknada – u periodu za koji je odobrenje izdato priređivači moraju imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u odgovarajućim iznosima ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđene iznose, i to: za automatima u iznosu od najmanje 500 evra dinarske protivvrednosti po automatu (U Srbiji je trenutno registrovano preko 30.000 automata/slot aparata, što kumulativno iznosi 15 miliona evra); za – klađenje u iznosu od najmanje 5.000 evra dinarske protivvrednosti po kladionici (trenutno postoji preko 2500 kladionica, što kumulativno iznosi 12.5 miliona evra); – posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u iznosu od 300.000 evra u dinarskoj protivvrednosti (U Srbiji postoji 20 priređivača sa odobrenjem – što iznosi 6 miliona evra za bankovne garancije).
 3. Prema podacima Uprave za igre a sreću, prema broju priređivača i izdatih odobrenja – upisani kapital ovih privrednika kada usklađivanje bude završeno će iznositi 25.5 miliona evra, a vrednost bankovnih garancija 33,5 miliona evra.

Koliko je sektor igara na sreću interesantan za bankovni sektor u Republici Srbiji?

Od ukupno 26 banaka na spisku NBS, ukupno 18 radi sa priredjivačima igara na sreću.

 • Banca Intesa – 25
 • Komercjalna banka – 22
 • AIK banka – 18
 • OTP/Vojvođanska banka – 16
 • Halk banka – 10
 • Eurobank – 8
 • Unicredit – 7
 • Sber – 7
 • Expobank – 7
 • Direktna banka – 6
 • Raiffeisen banka – 5
 • NLB – 5
 • Addiko banka – 4
 • Mobi banka – 3
 • Banka Poštanska stedionica – 3
 • Alta banka – 3
 • Erste banka – 3
 • Pro Credit – 1

Podsećamo i da za većinu bankovnih garancija mora biti položen depozit u iznosu od 100% i da neke banke, poput EXPOBANK uvrštavaju neke povoljnosti za priredjivače.